Our Services

No Contracts, No Join Fees

 • Jiu-Jitsu Class

  Mon, Tue, Wed

  1 hr

  28 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class

  Thu, Sat

  1 hr

  28 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class

  Tue

  1 hr

  28 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class

  Fri

  1 hr

  22 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class

  Sat

  1 hr

  28 Australian dollars
 • Fri

  1 hr

  22 Australian dollars